Direct contact? Bel: 0352600371

Factoringwijzer 5 van ★★★★★ 6 reviews

Vind de factormaatschappij die bij u en uw bedrijf past !

Reverse factoring

Factoring is het financieren van facturen. Deze methode van debiteurenfinanciering kent verschillende vormen. In de kern zijn deze erop gericht dat u als ondernemer facturatie en debiteurenbeheer overdraagt aan een factormaatschappij. Er bestaat echter ook een vorm van omgekeerde factoring; reverse factoring. Hoewel ook hier sprake is van een snelle voorschotbetaling, wordt bij deze vorm van factoring de financieringsoplossing door de afnemer geïnitieerd. Daarmee is deze vorm van factoring interessant voor zowel leverancier als afnemer. Reverse factoring is een financieringsvorm om een betaaltermijn te overbruggen. Het op deze wijze financieren van leveringen is bijvoorbeeld toepasbaar wanneer afnemers (extreem) lange betaaltermijnen hanteren. Hoewel uw debiteuren hiermee hun liquiditeit verbeteren, heeft dit een ongunstige invloed op uw werkkapitaalpositie. Voor u als ondernemer is het wenselijk om toch snel over werkkapitaal te beschikken. Bij deze vorm van factoring selecteert uw afnemer de facturen die in aanmerking komen voor factoring.

Grafiek die omhoog gaat

Hoe ziet een factoringovereenkomst eruit?

Voordelen voor u en uw leverancier

Omdat voor die facturen de factormaatschappij een voorschot betaalt, beschikt u als leverancier alsnog snel over financiële middelen. Net als bij traditionele vormen van factoring. Bij omgekeerde factoring is sprake van een hecht samenspel tussen uw bedrijf, de afnemer en de factormaatschappij. Door toepassing van reverse factoring wordt de beschikbaarheid uw werkkapitaal geoptimaliseerd. Hiertegenover staat dat de snelle voorschotbetaling onderdeel is van het onderhandelingsproces rond inkoopvoorwaarden die door de debiteur gehanteerd worden. Doorgaans komen de kosten van deze vorm van factoring voor rekening van de leverancier. Met deze financieringsvorm profiteert u als ondernemer van de kredietwaardigheid van uw afnemer. Deze hanteert misschien lange betaaltermijnen, maar heeft een voorspelbaar betaalgedrag. Deze vorm biedt van factoring voordelen voor zowel afnemer als leverancier. Zo kan uw afnemer de liquiditeit verbeteren. U beschikt door het voorschot snel over werkkapitaal om aan de financiële korte termijn verplichtingen te voldoen.

geschreven factoring door hand

Waarom u snel over werkkapitaal wilt beschikken?

Het is heerlijk om weer te kunnen ondernemen, dankzij FactoringWijzer hoef ik niet meer achter openstaande bedragen aan te jagen!

Boudewijn Wolters B&C Constructions

...
  • ...
  • ...