Direct contact? Bel: 0352600371

Factoringwijzer 5 van ★★★★★ 6 reviews

Vind de factormaatschappij die bij u en uw bedrijf past !

Wat is non-recourse factoring?

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Door de snelle betaling van voorschotten, biedt deze manier van financieren het voordeel dat u verzekerd bent van toenemende liquiditeit. Non-recourse factoring is één van de twee hoofdvormen van factoring. Net als bij de tegenhanger recourse factoring, kunt u de werkwijze beschouwen als kredietvoorziening op openstaande facturen. Nadat u de factuur aan uw afnemer heeft verzonden, keert de factormaatschappij het voorschot aan u uit. Factoring biedt ook het voordeel van overdracht van het debiteurenbeheer. U bespaart kosten door de debiteurenadministratie uit te besteden. Het kenmerkende verschil tussen non-recourse factoring en recourse factoring is, dat bij de non-recourse methode het risico op wanbetaling aan de factormaatschappij wordt overgedragen. Doordat het risico verschuift naar de factormaatschappij, zijn de kosten van deze methode hoger dan bij recourse factoring.

...

Wat houdt recourse-factoring in?

Risicobeperking

Overigens vrijwaart deze vorm van factoring uw bedrijf niet in alle gevallen van het risico op niet-betaling. In de factorovereenkomst staat gespecificeerd in welke voorkomende gevallen de factormaatschappij het risico van wanbetaling of faillissement draagt. Een oninbare factuur ten gevolge van een geschil tussen uw bedrijf en uw afnemer, is bijvoorbeeld uitgesloten. In de overeenkomst wordt ook vastgelegd welke afspraken gelden indien een factuur niet inbaar is, maar wel een voorschotbetaling is verricht. Uit het oogpunt van risicobeperking is deze vorm van factoring aantrekkelijk. Wel geldt dat de overeenkomst doorgaans alleen toepasbaar is bij debiteuren met een goede betalingshistorie en dito kredietbeoordeling. Als desondanks sprake is van wanbetaling, dan neemt de factormaatschappij de rechten over om de betaling te ontvangen. Indien nodig worden hierbij ook de nodige juridische stappen ondernomen.

...

Wat houdt reverse-factoring in?

Het is heerlijk om weer te kunnen ondernemen, dankzij FactoringWijzer hoef ik niet meer achter openstaande bedragen aan te jagen!

Boudewijn Wolters B&C Constructions

...
  • ...
  • ...