Direct contact? Bel: 0352600371

Factoringwijzer 5 van ★★★★★ 6 reviews

Vind de factormaatschappij die bij u en uw bedrijf past !

Factoringovereenkomst

Door te kiezen voor factoring, kiest u ervoor uw facturen en eventueel debiteurenbeheer over te dragen aan een gespecialiseerd bedrijf. Op basis van de gemaakte afspraken verricht deze factormaatschappij een snelle uitkering van een voorschot op facturen en wordt eventueel het risico op wanbetaling overgedragen. De afspraken die u maakt met de factormaatschappij en de kosten die u hiervoor betaalt worden vastgelegd in een factorovereenkomst.Hiervoor wordt een contract opgesteld: de factoringovereenkomst. Een goed begrip van de inhoud van die overeenkomst is belangrijk voor ondernemers. Zo bent u in staat te doorgronden of de factoringovereenkomst aansluit op uw financieringsbehoefte. Daarbij is het belangrijk om goed te begrijpen voor welke afspraken u tekent en welke kosten hierbij horen. Een factoringovereenkomst is gebaseerd op de gekozen vorm van factoring. Is er sprake van overdracht van het debiteurenrisico, dan wordt beschreven in welke gevallen dit geldt. Sommige maatschappijen factoren een gehele portefeuille,

...

Welke factoringvormen zijn er?

Het is maatwerk

maar factoring kan eveneens een deel van de debiteurenportefeuille factoren. Ook zijn de afspraken beschreven die gelden als een factuur oninbaar is. Bijvoorbeeld indien er sprake is van een geschil tussen een afnemer en uw bedrijf. De afspraken over de voorschotbetaling zijn eveneens onderdeel van de overeenkomst. Beschreven is welk percentage van een factuurbedrag als voorschot wordt uitbetaald en binnen welke termijn dit gebeurt. Doorgaans geldt hier een termijn van enkele dagen, maar dit is variabel. Omdat er verschillende mogelijkheden zijn waarop factoring wordt toegepast, geldt dat er verschillende afspraken mogelijk zijn over de vergoeding die u betaalt. De afspraken over de fee zijn uiteraard vastgelegd in de overeenkomst. Factoring is maatwerk en ook bij het opstellen en beoordelen van de overeenkomst geldt dit. De afspraken over het te ontvangen voorschot en de kosten die hiervoor betaald worden krijgen vaak veel aandacht van ondernemers. Tevens vragen de afspraken over een eventuele beëindigingsvergoeding of onderhoudsvergoedingen uw aandacht.

...

Wat is recourse factoring?

Het is heerlijk om weer te kunnen ondernemen, dankzij FactoringWijzer hoef ik niet meer achter openstaande bedragen aan te jagen!

Boudewijn Wolters B&C Constructions

...