Direct contact? Bel: 0352600371

Factoringwijzer 5 van ★★★★★ 6 reviews

Vind de factormaatschappij die bij u en uw bedrijf past !

Schuldenaar

Een debiteur is in wezen (juridisch gezien) een schuldenaar van een bedrijf. Het is dus een klant waaraan de onderneming goederen en/of diensten heeft geleverd, maar die daarvoor nog niet heeft betaald. In de boekhouding staat de debiteur (aan de debetkant) tegenover de crediteur (aan de creditkant), zoals de schuldenaar tegenover de schuldeiser staat. Aangezien schulden haalbaar zijn en niet draagbaar, doen ondernemingen er goed aan het overzicht te bewaren over hun debiteuren. Dit gebeurt via een zogenaamde debiteurenportefeuille. Hierin worden de juiste schulden aan de juiste schuldenaars toegewezen en kan de schuldaflossing opgevolgd worden. Eens de debiteur zijn schuld aflost, verdwijnt hij uit de portefeuille. Kleine ondernemers hebben vervolgens een kleine debiteurenportefeuille. Zij beginnen meestal met slechts een handvol klanten, die al dan niet hun groei toelaten. Heeft de onderneming veel succes en/of veel klanten, dan kan de portefeuille op korte tijd erg toenemen. Sterk groeiende of grote ondernemingen zullen daarom vaak overgaan tot wat men 'factoring' noemt. Bij factoring wordt de debiteurenportefeuille eigenlijk vooraf gefinancierd door een derde. Deze instantie, de factor, betaalt de crediteur dus vooraf uit en staat zo als het ware borg voor de debiteuren

...

Wat houdt recourse-factoring in?

Debiteuren Portefeuille

in de portefeuille. Soms blijven zijn diensten beperkt tot die financiering, maar vaak neemt de factor ook gewoon de volledige administratie op zich, inclusief beheer en incasso. In geval van zo'n volledig uitbesteedde debiteurenportefeuille kan er dan sprake zijn van een overdracht, maar ook van een verkoop. Meestal betaalt de factor vervolgens een welbepaald percentage van de waarde van de portefeuille aan de crediteur. Dit noemt men 'bevoorschotting'. Dit percentage schommelt meestal tussen 80 en 90%. De overige percenten dekken de werkkosten en de risico's van de factor. Tevens wordt hiervan ook nog een restbedrag per debiteur uitgekeerd aan de crediteur, bij vereffening van de schuld in kwestie. Verder staat de factor in zo'n scenario's ook in voor de debiteuren in zijn portefeuille. Zo stelt hij per schuldenaar limieten op waarbinnen zijn opdrachtgever, de crediteur, mag leveren aan die bepaalde debiteur. Aangezien deze limieten rekbaarder zijn dan die van de normale, bancaire kredietverleners kunnen zij meer handelaars dekken (en dus meer omzet mogelijk maken). Zo kan de factor op veel gebieden ook een voorname rol spelen in de bedrijfsgroei. Hij zorgt er immers voor dat de financiering meegroeit met de debiteurenportefeuille.

...

Wat houdt non-recoursefactoring in?

Het is heerlijk om weer te kunnen ondernemen, dankzij FactoringWijzer hoef ik niet meer achter openstaande bedragen aan te jagen!

Boudewijn Wolters B&C Constructions

...
  • ...
  • ...