Direct contact? Bel: 0352600371

Factoringwijzer 5 van ★★★★★ 6 reviews

Vind de factormaatschappij die bij u en uw bedrijf past !

Credit Management

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering die ervoor zorgt dat u voor verzonden facturen snel geld ontvangt. Dit gebeurt door middel van een voorschotbetaling door de factormaatschappij. het wordt ook wel factoring management genoemd. Afgezien van het afdekken van het debiteurenrisico is factoring voor veel mkb-bedrijven een belangrijke bron van financiering voor werkkapitaal. Door de uitbetaling van het voorschot, is ook sprake van een slimme vorm van credit management. Bij factoring verleent de factoringmaatschappij een vorm van krediet. Er is sprake van een vorm van financiering waarvoor de afspraken in een factoringovereenkomst worden vastgelegd. De toekenning van krediet in de vorm van een voorschotbetaling heeft als voordeel, dat de afhankelijkheid van de snelheid van betalingen door uw afnemers aanzienlijk wordt verkleind. Dat is zeker zinvol omdat bij veel bedrijven de vorderingen op debiteuren een grote post op de balans zijn. Door toepassing van factoring als vorm van credit management, krijgt uw bedrijf alsnog de mogelijkheid snel te beschikken over werkkapitaal dit is een groot voordeel van factoring management.

...

Hoe ziet een factoringovereenkomst eruit?

Snel en volledig innen van debiteuren

Bovendien geldt voor veel (startende) ondernemingen dat kredieten moeilijk te verkrijgen zijn. Ook indien bedrijven niet in aanmerking komen voor traditionele vormen van krediet of financiering, kan factoring een goede optie zijn. Toepassing van factoring biedt zelfs mogelijkheden om een nieuw bedrijf te financieren zonder bezoek aan een bank.Factoring is ook een populaire vorm van credit management omdat het werkkapitaal wordt vergroot zonder extra schulden of het aantrekken van nieuw vreemd vermogen. Bovendien is factoring een flexibele manier van financiering. Het gaat niet om vaste leenbedragen, maar het is afhankelijk van de gemaakte afspraken van het te financieren bedrag in overeenstemming met verzonden facturen of het geheel van openstaande debiteuren. Afgezien van de voordelen van factoring, die zijn gericht op vermindering van het risico op wanbetaling of faillissement, is factoring ook vanwege de kredietfaciliteit voor veel ondernemingen een goede keuze.

...

Hoe gaat u om met uw werkkapitaal?

Het is heerlijk om weer te kunnen ondernemen, dankzij FactoringWijzer hoef ik niet meer achter openstaande bedragen aan te jagen!

Boudewijn Wolters B&C Constructions

...
  • ...
  • ...